Mūsu rekvizīti:

SIA “Bērnu centrs” (interešu izglītības pakalpojumiem)
Reģ.Nr. 50203120521
Interešu izglītības iestāde “Bērnu centrs KĀ MĀJĀS”
Iestādes reģ.nr.: 4351803287
Pērles iela 11, Sigulda, LV-2150
AS Swedbank HABALV22
LV88HABA0551044660337

 

SIA “Bērnu centrs KĀ MĀJĀS” (nomas pakalpojumiem)
Reģ.Nr. 44103106723
L.Paegles 3a-53a, Sigulda, LV-2150
AS Swedbank HABALV22
LV37HABA0551041826624