NOVEMBRĪ PAVEIKTAIS

LEGO ROBOTIKAS GRUPĀM “MAZAIS ROBOTIĶIS”, “ROBOTIĶIS” UN “ROBOTIĶIS SKOLĀ”

Novembrī ir samazinājusies jaunu dalībnieku pievienošanās mūsu robotiķu grupās, līdz ar to visās grupās esam tā kārtīgi iestrādājušies, apguvuši darba kārtības noteikumus un iepazinuši nodarbībās izmantojamo aprīkojumu – LEGO komplektus, planšetes un RoboBites. Līdz ar to arī nodarbību uzdevumi visās grupās kļūst aizvien grūtāki, bet tie joprojām ir pielāgoti visu mūsu audzēkņu spējām, jo mūsu darba metodes mums ļauj uzdot uzdevumu vairākos veidos, tādējādi katram uzdodot tieši tik daudz, cik spēj paveikt.

Lai gūtu priekšstatu par nodarbībās notiekošo, kopā ar ikmēneša rēķiniem Jūs vienmēr saņemsiet saiti uz Jūsu bērna apmeklētās izglītības iestādes/nodarbību grupas attēlu galeriju. Attēli galerijās tiek regulāri papildināti, tomēr lūdzam ņemt vērā, ka mūsu skolotāju primārais uzdevums ir vadīt nodarbības, tāpēc ne vienmēr un ne visās grupās atliek laiks foto uzņemšanai. Papildus mēs vienmēr centīsimies pastāstīt šajos ierakstos, ko esam darījuši nodarbībās mēneša griezumā.

Programmā “Mazais robotiķis” darbs tiek organizēts ar LEGO Education DUPLO mehānikas komplektiem un TTS RoboBitēm. Parasti vienu nodarbību ar LEGO komplektiem būvējam kādu mehānismu, savukārt nākamajā nodarbībā mācāmies programmēt RoboBites ar robotiņā iebūvētajām komandu pogām, izzinot kādu no tēmām.

Novembra mēnesī no DUPLO mehānikas komplektiem konstruējām lokomotīvi (vilcieniņu) un traktoru. Savukārt tās grupiņas, kuras nodarbības uzsāka jau septembrī, konstruēja un pētīja kā darbojas vējdzirnavas un būvēja paši savu spineri jeb vilciņu un tā palaidēju. Turpinājām apgūt tādus jēdzienus kā zobrats un asīte. Skaitījām, cik tad zobratus vai asītes izmantojam savās konstrukcijās. Un pats galvenais – priecājāmies par paveikto!

Savukārt kopā ar RoboBiti caur figūru, skaitļu un krāsu spēlēm turpinājām apgūt vienkāršus algoritmus. Robotiņi nodarbībās mums “palīdz” nogādāt izlozēto figūru vai skaitli uz atbilstošo laukumiņu. Reizēm tā vien gribas pagriezt robotiņu ar roku uz pareizo pusi, bet tad pedagogs atgādina, ka tas jādara RoboBitei pašai, tikai jāievada pareizā komanda. Vēl RoboBišu nodarbībās, izmantojot papīra sloksnītes vai zīmuļus, bērni kopā ar pedagogu veidoja paši savus ceļus RoboBitēm – mini labirintus, ko izstaigāt, kas ir viena no mūsu viltībām, ko izmantojam, lai bērnus motivētu domāt un pārvietot robotiņus ar komandu palīdzību, nevis spēlēties kā ar rotaļu auto, ko tik ļoti sākumā gribas darīt.

Kā jau iepriekš rakstījām, programmās “Robotiķis” un “Robotiķis skolā” katrā nodarbībā būvējam jaunu robotiņu no LEGO Education SPIKE Essential komplektiem, ko pēc tam programmējam ar planšetēm. Galvenā atšķirība starp abām programmām ir izmantotā programmēšanas valoda – pirmsskolās strādājam ar Scratch Junior (jeb ikonu blokiem), bet skolās jau sākam apgūt Scratch (jeb vārdu blokus), kas dod papildus programmēšanas iespējas un palīdz dažus jaunus vārdus apgūt arī angļu valodā. Protams skolēniem un vecākajām pirmsskolas grupām arī konstruēšanas daļā ir vienmēr paredzēts grūtāks uzdevums vai arī pamatuzdevumam ir papildus uzdevums. Tomēr bērni ir tik dažādi, līdz ar to mūsu skolotāji cenšas pielāgot nodarbību uzdevumus katrai grupai un pat katram bērnam, paturot prātā to, ka galvenais mērķis ir prieks par paveikto darbiņu gan bērnam, gan skolotājam! Tāpēc arī konkrētas grupas nodarbības uzdevums var reizēm atšķirties no pamatprogrammā paredzētā.

Novembrī caur LEGO robotiņiem sākām apgūt transportlīdzekļu tēmu, ko turpināsim arī decembrī ar dažādiem ziemas transportlīdzekļiem. Novembrī būvētie robotiņi bija:

  • auto, kura darbināšanai mācījāmies izmantot krāsu sensoru;
  • helikopters, kas mācēja “lidot” gan pa vienam, gan pārī, tādējādi apgūstot jaunas kustību komandas, kas paredzētas diviem motoriem;
  • vilciens, kas bija papildināts ar radošo uzdevumu, kā arī palīdzēja apgūt paralēlo komandu uzstādīšanu un greznojās ar valsts karoga krāsas lampiņām par godu valsts svētkiem;
  • airu laiva, ar ko atkārtojām jaunapgūtās kustību komandas darbā ar diviem motoriem, kā arī veidojām savus stāstus par to, kur laiva airējas.

Visi tie ir mūsu oriģinālmodeļi, kas paredz individuālo konstruēšanas darbu katram bērnam un programmēšanas darbu pārī, jo arī sadarbības prasmes ir jāstiprina. Tāpat atgādinām, ka nodarbību plāns ir savstarpēji papildinošs un ik pa laikam atkārtojam iepriekš apgūto, līdz ar to, pat ja kādu nodarbību sanācis kavēt, nākamajās nodarbībās noteikti apgūsim nokavēto.